آتشفشان ویرانگر در گواتمالایک ماه بعد از آتشفشان در منطقه لارونیون گواتمالا، تفاوت بصری چشمگیر است: زمین های گلف سبز زمردی و زیبا، جای خود را به بقایای آتشفشانی سیاه و ناهموار داده اند. زمانی این منطقه تفریجی مکان مورد علاقه ثروتمندان برای بازی گلف، رانندگی، شنا و لذت بردن در منظره کوه آتشفشانی گواتمالا بود.