از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می‌چسبد


دیبا: میکلانژ می‌گوید: «کار اصلی هنر، نشان دادن سایه‌ای از کمال الهی است» و در حالی که نمی‌توانیم با این غول هنر بحث کنیم، هنوز معتقدیم که گاهی با تلاش بسیار کم و خیلی اتفاقی همه چیز به درستی سر جای خود قرار می‌گیرد. این مجموعه عکس معنی «کمال» را به زیبایی نشان می‌دهد.

باغبانی

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

سنگ‌های ساحلی

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

غزال‌ها در حال آب خوردن

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

هماهنگی خطوط کفش و پله برقی

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

یکی از بزرگترین دستاورد‌های هرکس در زندگی

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

چیدمان کتاب‌ها

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

ظرف کوکی

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

یک بطری سکه

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

رنگ متنوع برگ‌ها در فصل‌های مختلف

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

یک خیابان برفی در ایسلند

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

آینه آب در بوردو

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

هماهنگی لباس و محیط اطراف

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

بسته بندی آدامس

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

اهرام آپارتمانی در چین

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

آواکادوی هشت بیتی

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد

طراحی شهر «grammichele»، ایتالیا

 

از دیدن این تصاویر فکتان به زمین می چسبد