اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون ماده صد شامل نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا می باشد.

 

نماینده وزارت کشور به صراحت قانون، باید از سوی وزیر کشور انتخاب شود، مگر اینکه وزیر کشور اختیارات خود را در این زمینه تفویض نموده باشد. معمولا بر اساس سیاست۔ های عمومی دولت و در راستای تحقق اصل تمرکززدایی و کاهش تشریفات و مکاتبات اداری و تسریع در روند انجام امور و بهبود روش های مدیریت بسیاری از اختیارات قانونی وزیر کشور از جمله انتخاب نماینده وزارت کشور در وکیل کمیسیون ماده صد به استانداران تفویض می گردد.

 

نماینده وزیر دادگستری با توجه به متن قانون الزاما باید یکی از قضات دادگستری به عنوان عضو قضایی کمیسیون ماده صد انتخاب شود. در این صورت غیر از قضات، حتی تعیین کارکنان رسمی دادگستری به این سمت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. بدیهی است وزیر دادگستری نیز می تواند اختيار انتخاب قضات دادگستری را به عنوان عضو کمیسیون به ریاست دادگستری استان و یا هر مقام دیگری تفویض نماید.

 

نماینده شورای اسلامی شهر بر اساس مقررات ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲و بندهای ۴ و ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد.

 

اعضای کمیسیون ماده صد | دیوان عدالت اداری

اعضای کمیسیون ماده صد | دیوان عدالت اداری

 

نکات مورد توجه بیش از مراجعه به کمیسیون ماده صد:

اخطار به ارسالی و ضمائم آن جهت اطلاع از نوع خلاف دقیقا مطالعه و دفاعیه درفرم کار ضمیمه تنظیم گردد.

فرم دفاعیه تکمیلی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اخطاریه جهت ثبت در دبیرخانه اداره کل ماده صد ارائه گردد

هنگام ارائه فرم دفاعیه حضور مالک و وکیل قانونی به همراه کارت شناسائی و سند الزامی می باشد.

پس از ابلاغ اخطاریه و اتمام مهلت مقرره عدم ارائه فرم دفاعیه تکمیلی مانع از صدور رای کمیسیونها نمی گردد.

مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، ابلاغ و اجرای آراء ماده صد به عهده منطقه مربوطه می باشد. بنا براین نتیجه رای پس از صدور از طریق شهرداری منطقه به مالک ابلاغ گردیده، لذا جهت اطلاع و مفاد رای و پیگیری های لازم در صورت عدم ابلاغ رانی به شهرداری منطقه مراجعه گردد.

شماره وکیل دیوان عدالت اداری :

در صورت نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری می توانید از وکلای با تجربه ما در این زمینه استفاده کنید که توانایی بالا در حل و فصل انواع پرونده های دیوان عدالت اداری را دارا می باشند.

 

جهت تماس با وکیل دیوان عدالت با شماره ۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱ تماس بگیرید تا در کمترین زمان پاسخگو شما عزیزان باشند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده