افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند


دیبا: حتی معمولی‌ترین چیز‌ها هم می‌تواند ما را ناراحت کند. گاهی اوقات فقط یک اتفاق است، گاهی هم به نظر می‌رسد دنیا با ما دشمنی دارد. اما مهمترین چیز این است که به یاد داشته باشیم با کمی طنز و شوخ طبعی با چنین لحظات سختی برخورد کنیم.

حسی که همه ما تجربه کرده ایم

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

نزدیک بود…

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

وقتی محافظ صفحه نمایش گوشی کاملا سالم است، ولی گوشی خرد شده!

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

وقتی از روی پله‌ها سر می‌خورید و همه چیز از دستتان می‌ریزد. بدتر از همه اینکه کاغذی باشد و باد هم بوزد

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

وقتی کارتان را تازه تمام کرده اید و با این صحنه مواجه می‌شوید:

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

فقط خانم‌ها درک می‌کنند چه حسی دارد!

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

بدترین لحظه ممکن برای اینکه سوئیچ ماشین از جیبتان بیفتد

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

وقتی خواهرتان پد آرایشی خود را داخل یک لیوان آب داغ گذاشته تا تمیز شود و فکر می‌کنید قهوه است…

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

قربانی ناخواسته هنر. باید با مژه‌هایش خداحافظی کند.

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

پسر سه ساله به تلویزیون آب پاشیده تا آن را تمیز کند

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

قبل از اینکه این راز فاش شود صدا خیلی خوب بود

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

وقتی کیک کرم دار می‌خری و می‌بینی هیچ چیز داخلش نیست

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند

کابل سمت چپ کار می‌کند، ولی سمت راستی کار نمی‌کند.

 

افرادی که بهتر از هرکسی معنای شکست را می‌فهمند