ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود


دیبا: طبق آمار دزدی رایج‌ترین نوع جرایم است و نزدیک به ۶۰% کل جرایم آمریکا را شامل می‌شود. جای تعجب نیست که بسیاری افراد از اقدامات پیشگیرانه استفاده می‌کنند و بهترین دستگاه‌های ضدسرقت را می‌سازند. حتی گاهی خودشان روش‌ها و دستگاه‌هایی ابداع می‌کنند. در این مطلب خنده دارترین دستگاه‌های ضدسرقت را مشاهده می‌کنند که خود افراد برای حفظ اموالشان ابداع کرده اند. برخی از آن‌ها شما را شگفت زده می‌کنند. به نظر شما کدام از همه خلاق‌تر است؟

جرات می‌کنید این دوچرخه را بدزدید؟

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

شفافیت در امنیت

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

این ماشین هیچ جا نمی‌رود

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

اگر در نباشد، باید امنیت را بیشتر کرد

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

وقتی از سر سوزن هم نمی‌گذرید

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

اگر نمی‌خواهید کسی به لیوانتان دست بزند

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

ضد سرقت دوکاره

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

هیچ دزدی اینجا نمی‌نشیند

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

هیچکس از یک لحظه بعد هم خبر ندارد

 

ایده های ضد سرقت که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی کنید

 

یک جای پارک مطمئن برای دوچرخه

 

ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود

 

یا همسایه خیلی بدجنس است یا صاحب ماشین خیلی بامزه!

 

ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود

 

کار از محکم کاری عیب نمی‌کند

 

ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود

 

احتمالا مادر آجیل عید را در یخچال قایم کرده

 

ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود

 

حتی فکر نزدیک شدن به این زن هم به سر هیچ دزدی نمی‌زند

 

ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود

 

نظرتان درباره قفل این دوچرخه چیست؟

 

ایده‌های ضد سرقت خنده‌دار که در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود