این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند


دیبا: در سال‌های اخیر مردم دیوانه سلفی شده اند. آن‌ها حاضرند هرکاری کنند تا یک سلفی خوب بگیرند. اما دوستان چهار پای ما هم نظر خودشان را درباره این موضوع دارند. در این مطلب تصاویر خنده دار حیواناتی را می‌بینید که نشان می‌دهد حیوانات درباره سلفی چه فکر می‌کنند.

کسی منو صدا کرد؟

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

البته بعضی‌هاشون هم از سلفی متنفرن

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

عکس بیشتر پسر‌ای شاخ و اخموی اینستاگرام

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

وقتی میخواین تنها باشین، اما انقدر دوست داشتنی هستین که ولتون نمی‌کنن

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

این خرس خوب میدونه چطوری سلفی بگیره

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

وقتی دستتون یهو می‌خوره رو دوربین گوشی

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

مشکلی هست؟

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

وقتی اتفاقی کسی رو میبینی که مدل موهاش شبیه شماست

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

وقتی با غذاتون سلفی می‌گیرین

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

فکر کنم شیر فاسد خوردیم

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

این سگ عاشق سلفی گرفتن از خودش و صاحبشه

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

وقتی مرغتون از شما خوش عکس تره

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

لبخندهای زوری اینستاگرام

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

مامانم گفته خوشگل می‌خندم

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

مجبورم یه حقیقتی رو بهت بگم، قراره یه گربه بیاریم

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

آخر هفته کاری

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند

قیافه شب جمعه آدم‌ها

 

این حیوانات استاد سلفی گرفتن هستند