این حیوانات بامزه شما را شگفت زده می‌کنند


دیبا: سه چیز وجود دارد که همیشه می‌توانید از دیدنش لذت ببرید: آتش سوزان، جریان آب و کار‌های حیوانات… نگاهی به این گربه دیوانه که داخل جعبه نشسته بیندازید، حالت صورت او آدم را واقعا می‌خنداند. به خاطر همین چیزهاست که آن‌ها را دوست داریم.

وقتی می‌فهمی صبح شنبه رسیده

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

وقتی ناز هستی و کاری از دستت برنمیاد!

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

وقتی بهت میگن چقدر جذابی!

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

وقتی مشکلی با اضافه وزنت نداری!

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

این همونیه که عکسهای جدیمو خراب میکنه

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

 

دنج و راحت

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

ناز و پشمالو بودن همیشه هم خوب نیست

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

یکی منو نجاتم بده!

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

 

وقتی رگ خوابشون دستته!

 

این حیوانات بامزه شما را شگفت زده می‌کنند

هی… زندگی بی انصاف!

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند

 

خوشحال ازین که تو بهترین 3 ماه سالیم!

 

این حیوانات شما را شگفت زده می‌کنند