این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند


دیبا: برخلاف باور عمومی، آنچه می‌بینیم همیشه نشان دهنده واقعیت نیست؛ بلکه تفسیری است که مغز و چشم‌های ما ارائه می‌دهند. به همین دلیل گاهی چیز‌ها آن چیزی که به نظر می‌رسد، نیستند. برخی مناظر را باید دو یا حتی سه بار نگاه کنیم تا بدانیم دقیقا چه اتفاقی می‌افتد. در اینجا چند تصویر عجیب را می‌بینید که آن چیزی که ابتدا فکر می‌کنید، نیستند.

او یک زن بی سر نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این‌ کبوتر‌های غول پیکری دنبال ماشینشان نمی‌گردند

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این سگ خودکفایی نیست که با مترو سرکار می‌رود

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این یک سگ دو سر نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این طوفان نیست؛ برف روی شیشه جلوی اتومبیل است

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

مشکل از چشمان شما نیست که تار می‌بیند

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این مرد روی هوا معلق نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این فرد پیرترین بسکتبالیست جهان نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این یک گربه جهش یافته با یک دست غول پیکر نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این یک سر معلق روی هوا نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

پا‌های عروس روی شانه‌های داماد نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این عکس واقعی است، کولاژ نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این گربه در حال آشپزی نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این یک پرنده عظیم الجثه ماقبل تاریخ نیست

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند

این دختر سه پا ندارد

 

این عکس‌ها آنچه به نظر می‌رسد، نیستند