این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟


دیبا: جذاب و باحال بودن را باید از این پرنده‌ها یاد بگیریم.

سیاه خروس بزرگ (greater sage-grouse)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

پوتو (potoo)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

پرستوی دریایی اینکا (inca tern)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

کاکاپو (kakapo)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

نوک قاشقی (spoonbill)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

مار گردن (anhinga)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

مرغ شاخدار لاشخور (vulturine guineafowl)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

مرغ دله جزیره کریسمس (christmas island frigate)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

کاگو (kagu)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

عقاب آناناسی

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

کرکس کالیفرنیا

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

پلیکان قهوه‌ای

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

لک لک نیل (shoebill)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

مرغ چتری غبغب دراز (long-wattled umbrellabird)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

شاه ساکسونی پرنده بهشت (king of saxony bird-of-paradise)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

سینه خونی لوزون (luzon bleeding-heart)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

دم نواری بهشتی (ribbon-tailed astrapia)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

پرنده بهشتی ویلسون (wilson’s bird-of-paradise)

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟

مرغ بهشتی عالی

 

این پرندگان عجیب و بامزه را دیده بودید؟