بامزه‌ترین اخمو‌هایی که تا به حال دیده ایدهیچکس از آدم‌های اخمو و بداخلاق خوشش نمی‌آید، اما این اخمو‌ها با همه اخمو‌هایی که تا به حال دیده اید فرق دارند.