با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید


دیبا: ما عادت کرده ایم هرچه را می‌بینیم باور کنیم، چون مطمئنیم که هیچکس نمی‌تواند چشم ما را فریب دهد. اما برخی تصاویر باعث می‌شوند چیز‌هایی ببینیم که واقعیت ندارند و دلیلش این است که ما با چشممان نمی‌بینیم، بلکه با مغزمان می‌بینیم و مغز را به سادگی می‌توان فریب داد. اگر باور نمی‌کنید نگاهی به تصاویر زیر بیندازید که ثابت می‌کند مغزتان می‌تواند شما را گمراه کند.

تصویر را بالا و پایین ببرید تا مربع‌ها حرکت کنند

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

این دایره‌ها واقعا بی‌حرکت هستند

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

این تصویر متحرک نیست، همه چیز ساکن است

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

همچنین این ماهی‌ها

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

به این خطوط سبز نگاه کنید و سرتان را حرکت دهید. حرکت می‌کنند؟

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

این حلقه‌ها به کدام جهت می‌چرخند؟

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

این قلب‌ها در واقع همرنگ هستند؛ قرمز

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

اگر یک مارپیچ اینجا می‌بینید، اشتباه می‌کنید

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

این هم مارپیچ نیست، تعدادی دایره‌ تو در تو است

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

قلب سمت چپ، سبز و قلب وسط، صورتی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت هر دوی آن‌ها مثل قلب سمت راست خاکستری هستند

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

محدب به نظر می‌رسد، اما اینطور نیست

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

به نظر می‌رسد نور درخشانی از مرکز گل بیرون می‌زند

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

این حروف کج نیستند

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

چرخ‌های این دوچرخه نمی‌چرخند

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

شما هم حس می‌کنید مربع بزرگتر می‌شود؟

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

انگار نور ستاره‌ها کم و زیاد می‌شود

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

به چشمانتان اعتماد نکنید!

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

به نظر می‌رسد این صفحه شطرنجی خمیده است

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید

توپر یا توخالی؟

 

با این توهمات بصری مغزتان را به چالش بکشید