با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید


دیبا: هیچکس نمی‌تواند اهمیت عکس‌های تاریخی را انکار کند. این عکس‌ها ما را به دنیایی می‌برند که فقط می‌توانیم داستان‌های قدیمی درباره آن بشنویم. در این مطلب عکس‌های کمیاب تاریخی می‌بینید که یک رویداد یا تاریخ را در دل خود پنهان کرده اند.

یک خانواده آمریکایی-اوکراینی که مرگ استالین را جشن گرفته اند

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

آخرین قایق نجات تایتانیک

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

از بین بردن بشکه‌های الکل بعد از ممنوعیت در دهه 1920

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

آل کاپون در ماهیگیری

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

پرل هاربر هنگام و بعد از بمباران

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید
وودستاک (Woodstock)
با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

ماشین بانی و کلاید در بینویل (Bienville)

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

مایکل جکسون و پل مک کارتنی

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

اولین اتوبیل ساخته شده توسط کارل بنز

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

اولین جام جهانی تاریخ

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

پیروزی میکی رورک

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

دوربین اصلی لوئی راگر

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید

اندی وارهول و جوآن کولینز و پله

 

با این عکس‌ها در سفر زمان کنید