با این معماها هوشتان را تقویت کنید


دیبا: تمرین مداوم و حل مساله به عملکرد مغز در طول زندگی کمک می‌کند. برای تقویت هوشتان چه می‌توانید بکنید؟ ساده است. همیشه به دنبال حل مسائل دشوار باشید و ذهن خود را تمرین دهید. در این مطلب چند معما برایتان آورده ایم که بعضی‌ها به راحتی و برخی بعد از ساعت‌ها آن را حل می‌کنند. شما جزء کدام دسته اید؟
حدس بزنید چه حرفی باید زیر هواپیما قرار بگیرد؟

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید

 


۲- برادران چند ساله هستند؟

چهار برادر به نام‌های مایکل، پل، جان و الکس در یک خانواده هستند. مایکل یک سال بزرگتر از پل است. پل یک سال بزرگتر از جان است. جان یک سال بزرگتر از آلکس است. اگر ضرب سن آن‌ها در هم ۳۰۲۴ شود برادران چندساله هستند؟

با این معماها هوشتان را تقویت کنید

 


چند گوشی را می‌توان شارژ کرد؟
با توجه به تصویر زیر بگویید چند گوشی را می‌توان همزمان شارژ کرد؟

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید

 


چه کسی اخراج شد؟
مارک، جیم و باب به عنوان مدیر در یک شرکت کار می‌کردند. یکی از آن‌ها اخراج شد، دیگری ارتقا گرفت و سومی می‌خواست استعقا دهد اما نظرش عوض شد. ما می‌دانیم که کسی که اخراج شده از همه بزرگتر است و ازدواج نکرده است. جیم جوان‌تر از کسی است که سر همان کار مانده و همسر باب را نمی‌شناسند.

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید
چقدر طول کشید این مسائل را حل کنید؟

پاسخ این قسمت در مطالب فردا منتشر خواهد شد.