با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید


دیبا: امروزه گجت‌های زیادی اطراف ما وجود دارد. هر روز و همیشه به کامپیوتر و گوشی خیره می‌شویم که قطعا روی بینایی ما تاثیر می‌گذارد. چه تعداد از مردم آخر روز احساس چشم درد، تاری دید یا خشکی چشم دارند؟ همه این علائم نشان دهنده مشکلات چشمی هستند. اختلالات بینایی گوناگونی وجود دارد: کوررنگی، نزدیک بینی و دوربینی و آستیگماتیسم شایع‌ترین مشکلات هستند. گاهی اوقات فرد حتی نمی‌داند مشکل دارد و فکر می‌کند همه به همین شکل می‌بینند. در این مطلب آزمون ساده‌ای برای سنجش وضوح بینایی و درک رنگ شما آورده ایم. (حدود ۷۵ سانتیمتر از مانیتور دور شوید و بعد پاسخ دهید.)

در این تصویر چه می‌بینید؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

بله پروانه! کوررنگی سبز-قرمز رایج‌ترین اختلال رنگی است و مردان را بیشتر از زنان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در میان هریک از این نقاط چه چیزی پنهان شده؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

آیا ۷ و ۱۶ را می‌بینید؟ این تست توسط چشم پزشک ژاپنی شینوبو ایشیهارا طراحی شده و از سال ۱۹۱۷ استفاده می‌شود.

در این‌ها چه اعدادی می‌بینید؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

۱۳ و ۸؟ افرادی که کوررنگی قرمز دارند فقط ۱ و کسانی که کوررنگی سبز دارند فقط ۳ می‌بینند و هر دوی آن‌ها به جای ۸، ۳ می‌بینند.

بیایید کمی سخت ترش کنیم!

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

۱۲ و ۹ را پیدا کردید؟ کسانی که کوررنگی سبز-قرمز دارند ۱۷ و ۱۰ می‌بینند.

به نظرتان ساده است؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

چیزی نمی‌بینید؟ یک بار دیگر سعی کنید! هنوز نه؟ درست است! کسانی که کوررنگی سبز قرمز دارند ۴۵ می‌بینند.

چه چیزی از این صفحه آبی بیرون می‌آید؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

نه این صفحه خالی نیست. عدد ۵۰۳ در آن پنهان شده!

 

این صفحه سبز برایتان آشناست؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

عدد ۲۷۶ در این صفحه مخفی شده است.

در این صفحه هم چند عدد مخفی شده اند.

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

رنگ‌های قرمز زیادی وجود دارد. برخی افراد نمی‌توانند سایه‌های قرمز را تمییز دهند، شما چطور؟ ۶۴۱ را دیدید؟

در عمق این چشمه چه می‌بینید؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

انتظار یک ماهی کوچک داشتید؟ اگر ۸۴ را دیدید چشمانتان هیچ عیبی ندارند.

کلمه را می‌بینید؟

 

با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید
با چند سوال ساده بینایی خود را بسنجید

دالتونیسم یا کوررنگی (daltonism) اگر توانستید بخوانید پس آن را ندارید. امیدواریم از این آزمون خوشتان آمده باشد و همه را درست پاسخ داده باشید. اما به یاد داشته باشید اگر علائم اشاره شده در اینجا را داشتید حتما به چشم پزشک مراجعه کنید.