با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد


دیبا: نابغه‌های واقعی در میان ما زندگی می‌کنند! آن‌ها در حل مشکلات رایجی که بقیه به راحتی تسلیم می‌شوند، بسیار خلاق هستند. در نتیجه شاهکار‌های واقعی از نبوغ بشر را نمایش می‌دهند. در اینجا خلاقیت‌هایی را مشاهده می‌کنید که ثابت می‌کند هر مشکلی با کمی مقاومت و ایستادگی قابل حل است.

استفاده جدید از گودال‌های خیابان

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی می‌خواهید بازی را بیرون از خانه تماشا کنید، اما صفحه نمایش ندارید.

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

مسلح و خطرناک

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

زمین بازی ساحلی برای کودک

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی چنگالتان را در خانه جا می‌گذارید

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی تنبل از آن هستید که کنده‌های جدید روی آتش بگذارید.

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی کلاه ایمنی خود را فراموش کردید

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی ته دلتان پدر مراقب و وظیفه شناسی هستید

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی حرف مهمی دارید و نمی‌توانید قطع کنید

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

تردمیل قرون وسطی

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی بلیت استخر گران است

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

یک بسکتبالیست واقعی آماده است همه چیزش را فدا کند

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

چطور کامپیوتر شکسته را تعمیر کنیم

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

در قابلمه را چطور درست کنیم

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

اگر رئیستان از موی بلندتان شکایت دارد

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد

وقتی نمی‌توانید یک سینک به اندازه دلخواهتان بپیدا کنید

 

با کمی شوخ طبعی می‌توان هر مشکلی را حل کرد