برندگان مسابقه عکاسی از پرندگان ۲۰۱۸
نهمین دوره مسابقات عکاسی از پرندگان “اودوبن” برندگان خود را شناخت. این مسابقات در سه رده جوانان، آماتور‌ها و حرفه ای‌ها برگزار و بیش از ۸۰۰۰ تصویر از ۵۰ ایالت مختلف کانادا برای شرکت در آن ارسال شد.