بزرگترین شهاب سنگ روی زمین


دیبا: شهاب سنگ هوبادر مزرعه «هوبا وست» در نامیبیا قرار دارد. این شهاب سنگ توسط کشاورزی به نام «یاکوبوس هرمانوس بریتس» درحالیکه یکی از مزارع خود را شخم می‌زد در سال ۱۹۲۰ کشف شد.

 

بزرگترین شهاب سنگ روی زمین

 

این شهاب سنگ همان موقع از زیر خاک بیرون آورده شد، اما چون بسیار بزرگ بود (حدود ۶۰ تن) هرگز جابجا نشد. شهاب سنگ هوبا نه تنها بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده، بلکه عظیم‌ترین قطعه طبیعی آهنی شناخته شده روی سطح زمین است.

 

بزرگترین شهاب سنگ روی زمین

تصور می‌شود شهاب سنگ هوبا حدود ۸۰ هزار سال پیش روی زمین افتاده باشد و جالب است که هیچ دهانه قابل مشاهده‌ای از خود به جا نگذاشته است. اعتقاد بر این است که این شهاب سنگ با زاویه بسیار کم وارد اتمسفر زمین شده و باسرعت کم روی سطح زمین افتاده است؛ در نتیجه دست نخورده باقی مانده و اثر کمی از خود به جای گذاشته است.

 

بزرگترین شهاب سنگ روی زمین

 

از آنجا که دو سطح اصلی این شهاب سنگ تخت است، غیرمعمول است و احتمالا این موضوع باعث جست و خیز آن روی اتمسفر شده، همان طور که یک سنگ تخت وقتی با زاویه کم به سطح آب پرتاب می‌شود، روی آب می‌پرد.

 

بزرگترین شهاب سنگ روی زمین

 

ابعاد شهاب سنگ هوبا ۲.۴×۲.۷× ۰.۹ متر و در سال ۱۹۲۰ وزن آن ۶۶ تن بوده است. اما فرسایش، نمونه برداری‌های علمی و خرابکاری باعث شده وزن آن به ۶۰ تن کاهش یابد.

 

بزرگترین شهاب سنگ روی زمین

 

در تلاش برای حفاظت از آن در برابر خرابکاری، این شهاب سنگ در سال ۱۹۵۵ به عنوان یک یادبود ملی تعیین شد. هرسال هزاران نفر از این شهاب سنگ بازدید می‌کنند.