بهترین شعبده بازی‌های زک کینگ در سال ۲۰۱۸دیبا: زک کینگ؛ هنرمند آمریکایی ساکن شهر لوس آنجلس است که به شعبده بازی‌های ویدئویی اش معروف است. در اینجا مجموعه‌ای از شعبده بازی‌های دیجیتالی زک در سال ۲۰۱۸ را مشاهده می‌نمایید.