بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید


دیبا: «وات رونگ خون» یا معبد سفید تایلند، با یک ایده ساده ساخته شده است. خالق آن «چالرمچای» می‌خواست زیباترین معبد جهان را بسازد. بی شک هرکس درون این معبد قدم بگذارد، تحت تاثیری فراموش نشدنی قرار خواهد گرفت. هیچ جای دیگری در دنیا شبیه این معبد وجود ندارد.

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

وقتی برای اولین بار در مقابل آن بایستید، با انبوهی از دست‌های ناامید مواجه می‌شوید. این جهنم است؛ گودالی بی‌پایان از امیال و خواسته‌های انسانی. وقتی از پل روی جهنم رد می‌شوید، مجسمه نگهبانان بهشتی از شما استقبال می‌کنند. هیچ راه برگشتی از این نقطه وجود ندارد و تنها می‌توانید پیش بروید. در واقع اگر بخواهید برگردید نگهبانان معبد بر سرتان فریاد می‌زنند. رد شدن از پل جهنم به بهشت نمادی از مسیر روشنگری بودایی است.

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

داخل معبد پر از نشانه‌های فرهنگی مدرن است که با تصاویر سنتی بودایی ادغام شده و در نوع خودش یک اثر هنری به شمار می‌آید.  چالرمچی تا کنون علاوه بر کمک‌های مردمی، بیش از یک میلیون دلار برای ساخت این معبد هزینه کرده است.

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

متاسفانه در سال ۲۰۱۴ زلزله به معبد آسیب زد و چالرمچی تصمیم داشت پروژه را رها کند. اما خوشبختانه گروهی از مهندسان تایید کردند که معبد آسیب جدی ندیده است؛ بنابراین پروژه را ادامه داد.

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید

 

بهشت و جهنم را در معبد سفید تایلند ببینید