به پرواز درآمدن بالون پلاستیکی به کمک دود آتش!چند کودک اندونزیایی یک بالون غول پیکر پلاستیکی را با روشن کردن آتش و فرستادن دود آن به داخل بالن به پرواز درآوردند.