بیشتر افراد نمی‌توانند این معما‌های ساده را حل کنندبعضی وقت‌ها مغز انسان دوست دارد شوخی کند و عمدا به سوالات ظاهرا ساده پاسخ اشتباه می‌دهد.