بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا


دیبا: حتما افرادی را دیده اید که بدون توجه به واکنش دیگران کار عجیبی انجام می‌دهند. اما سطح بیخیالی و بی‌توجهی برخی افراد بیش از حد بالاست. آن‌ها تصمیم می‌گیرند اتومبیل خود را در هوای طوفانی بشویند یا چمن‌ها را در یک روز برفی کوتاه کنند. تصاویر عجیب و خنده دار این افراد را مشاهده می‌کنید که با خونسردی به کار خود ادامه می‌دهند.

وقتی صورتی را دوست دارید و هیچ چیز دیگری برایتان مهم نیست

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

اوج راحتی

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقتی مادرتان می‌گوید همه جا را تمیز جاروبرقی بکش

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقتی بازیتان از هر چیزی در دنیا برایتان مهمتر است

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

 

فقط به واکنش نداشته‌اش توجه کنید

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقت مناسبی برای ماشین شستن به نظر می‌رسد

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقتی محل کارتان را مثل خانه خودتان می‌دانید

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

این روز‌ها تکالیف بچه‌ها زیاد است

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

مهم نیست برف باریده، من جمعه‌ها باید چمن‌ها را بزنم

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

یک کم دیگر بخورم بلند میشوم

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

مرغ این زن واقعا یک پا دارد!

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقتی تنها چیزی که برایتان مهم است راحتی خودتان است

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

مثل اینکه این روز‌ها مد شده

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

 

این مادربزرگ به سیاستمداران اهمیت نمی‌دهد

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقتی فقط می‌خواهید متفاوت باشید و نظر دیگران کمترین اهمیتی برایتان ندارد

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

وقتی آداب اخلاقی و هنجار‌های اجتماعی برایتان اهمیتی ندارد

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

 

بدون شرح

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

این هندوانه فروش خوب می‌داند چطور مشتری جلب کند

 

بی‌خیال‌ترین آدم‌های دنیا

آیا تا به حال چنین صحنه‌هایی دیده بودید؟