تایم لپس دیدنی از رشد گیاه لوبیا
تماشا کنید؛ در این ویدئو دیدنی رشد گیاه لوبیا در مدت ۲۵ روز به شیوه تایم لپس تصویربرداری شده است.