تایم لپس دیدنی از پدیده‌های طبیعی آب و هوا
تماشا کنید؛ ویدئو تماشایی از پدیده های طبیعی آب و هوا که به شیوه تایم لپس(گذر زمان) تصویربرداری شده است.