تایم لپس شگفت انگیز از بارش باران بر روی دریاچه اتریش
تماشا کنید؛ ویدئو تماشایی از باریدن باران در دریاچه میلشتاتر واقع در منطقه کارینتیا اتریش که به شیوه تایم لپس (گذر زمان) فیلمبرداری شده است.