تصاویری که بدون دستکاری هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند


دیبا: شاید به نظر برسد واقعیت به راحتی قابل درک و پیش بینی است، اما دنیا هنوز چیز‌هایی زیادی دارد که ما را شگفت زده کند. مثل تصاویر زیر که به سختی می‌توان باور کرد که شوخی یا دستکاری شده نیستند.

تیرانوسوری در حال سوختن در موزه دایناسور

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

زلزله‌ای در تایوان

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

انعکاس خورشید در ساختمانی در ملبورن، استرالیا

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

طوفان پرنده

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

کتابخانه‌ای در چین

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

ابر‌های عجیب کانزاس

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

آپارتمان متروکه‌ای در روسیه که توسط دریا تصرف شده است

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

رابط عجیب بین دو ساختمان در میامی

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

سه ساعت پس از برخورد صاعقه با درخت

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

پل عجیب در انگلستان

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

ملخ صورتی

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

برف روی نرده‌ها

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند

ردپای دایناسور‌های که در نیمه اول دوره کرتاسه زندگی می‌کردند، آرژانتین

 

تصاویری که بدون فتوشاپ هم همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند