تصاویر تاثیرگذار از تاثیر استفاده از پلاستیک بر محیط زیستدیبا – ترجمه از سجاد جوهردلوری: چیز‌هایی مثل گوش پاک‌کن، لیوان‌های پلاستیکی، مسواک و قاشق و چنگال آنقدر کوچکند که به نظر نمیرسد بتوانند صدمه‌ای به کسی یا چیزی برسانند. ما حتی به این موضوع فکر نمیکنیم چرا که بر این باوریم که تاثیر رفتار یک شخص تفاوت چندانی ایجاد نمیکند. تصور کنید اگر تک‌تک افراد روی کره‌ی زمین اینگونه فکر کنند استفاده‌ی روزانه و مداوم از مواد پلاستیکی چه فجایع برگشت‌ناپذیری به وجود می‌آورند.

عکس‌های زیر را مشاهده کنید تا این فجایع را به چشم ببینید، فجایعی که اکثرشان اثر عمل تنها یک انسانند.