تصاویر جالبی که در بهترین زمان گرفته شدند


دیبا: حتما نباید عکاس حرفه‌ای باشید تا عکس خوبی بگیرید. گاهی فقط لازم است که در زمان مناسب در مکان مناسب حضور داشته باشید و یک دوربین همراهتان باشد، درست مثل عکس‌های زیر!

نیمه گمشده

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

چه کلاه‌گیس نازی!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

گرفتمش!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

دالی!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

گربه پرنده

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

چه دختر جذابی!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

عجب پنیریه!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

هر دو از زندگیشون لذت میبرن

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

ببخشید چطوری میتونم برم خیابون دوم؟

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

یکی بهش بگه تلفنش افتاده…

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

آماده، آماده، میو!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند
این ترن هوایی کجا رفته؟!
تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

یک لحظه قبل از اینکه بفهمی چه اشتباهی کردی!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

ظاهرا این اسب واقعا از نمایش جنگی لذت میبره!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

من فکر میکردم پسر خوبی هستی!

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

جنگ با پتو

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند

با کلاهت خداحافظی کن

 

تصاویر جالبی که درست به موقع گرفته شدند