تصاویر خارق العاده میکروسکوپی از دنیای گیاهانColin Salter مجموعه دیدنی از تصاویر میکروسکوپی دنیای گیاهی اطرافمان، شامل دانه ها، گرده ها، درختان، برگ‌ها و … را در کتابی به نام “علم زیبا است: زندگی گیاه شناسی زیر میکروسکوپ” منتشر کرده است که در زیر تعدادی از این تصاویر زیبا را مشاهده می‌کنید.