تصاویر دیدنی از کوه‌های یخ شناور


دیبا: کوه‌های یخ شناور در اثر شکستن و جدا شدن از یخچال‌ها و صفحات شناور یخ تشکیل می‌شوند و فواصل طولانی را روی آب طی می‌کنند. بیشتر آن‌ها بدون خطر در اقیانوس‌ها و خلیج‌ها شناورند، اما گاهی به مناطق مسکونی ساحلی بیش از حد نزدیک می‌شوند. در این مطلب عکس‌های تماشایی از این توده‌های شناور در سراسر جهان را مشاهده می‌کنید.

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

نیوفاندلند، کانادا

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور
شبه جزیره جنوبگان
تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

نیوفاندلند، کانادا

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

گرینلند

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

گرینلند

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

غرب جنوبگان

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

دریای راس

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

شبه جزیره جنوبگان

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور
تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

ایسلند

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

غرب شبه جزیره جنوبگان

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

یخچال پریتو مورنو، آرژانتین

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

جنوبگان

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

گرینلند

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

نیوفاندلند

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور

تویلین گیت، کانادا

 

تصاویر دیدنی از کوه های یخ شناور