تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران


وبسایت فردانیوز: مجموعه روستا‌های «زلقی» شرقی و غربی، از توابع شهرستان الیگودرز استان لرستان، از کمترین امکانات زندگی محروم مانده‌اند و از نظر بهداشت نیز بشدت در مضیقه‌اند؛ آن‌ها فراموش شده‌اند و از نظر پیشرفت و امکانات زندگی حتی با نزدیک‌ترین شهر نیز فاصله زیادی دارند.

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

بیشتر این روستا‌ها به دلیل مناسب نبودن جاده، آب لوله کشی ندارند و ساکنان آن‌ها هنوز به کمک چهارپایان و مشک‌هایی که از پوست حیوانات درست شده، آب را از چشمه برمی‌دارند. خانه‌های روستایی نیز از سنگ و گل و سقفشان از چوب است یا به شکل کپر ساخته شده‌است.

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

کمبود آب نیز باعث شده حمام در اولویت زندگی این مردم نباشد. به دلیل کوهستانی بودن منطقه، مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی در فصل‌های مختلف سال دیده می‌شود، اما روستا‌ها تا اولین مرکز بهداشت فاصله زیادی دارند و همین موضوع مرگ‌ومیر برخی از اهالی را هم دنبال داشته است. بیماری‌های پوستی، بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و برخی بیماری‌های دیگر نیز که در کودکان بیشتر شایع است به بخشی از زندگی مردم این روستا‌ها تبدیل شده‌است.

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران

 

تصاویر غم‌انگیز از روستایی در ایران