تصویر متفاوت را بیابیددر این ویدئو تصاویری را می‌بینید که توجه شما به جزئیات را می‌سنجد. در هر یک از تصاویر زیر یک مورد با بقیه فرق دارد، سعی کنید آن را در کسری از ثانیه پیدا کنید.