تضاد دردناک جنگ و صلح را در یک قاب ببینید
«اوقور» در ترکیه، نزدیک به یکی از خطرناک‌ترین مناطق در جهان امروز زندگی می‌کند. تضاد دردناک بین این مناطق دو دنیای مختلف را انعکاس داده و الهام بخش او در به تصویر کشیدن این تضاد در آثارش شده است.