حرکات ژانگولری با شیکر و توپ!“سای لیر” یک هنرمند سیرک حرفه ای آموزش دیده و همچنین یک آشپز حرفه ای در انگلستان است. او در این ویدئو تبحر خودش را در حرکات ژانگولری با استفاده از شیکر و توپ نشان می دهد که واقعا دیدنی است.