حس کارآگاهی خود را با این معما‌ها بسنجید (پاسخ)
اگر عاشق فیلم‌های پلیسی هستید و فکر می‌کنید حس ششم خوبی دارید حتما منتظرید جواب معماهای دیروز را ببینید.