حس کارآگاهی خود را با این معما‌ها بسنجید
احتمالا هنگام تماشای فیلم‌های پلیسی اسم مجرمان را قبل از کارآگاه حدس می‌زنید و سعی می‌کنید خودتان مجرم را پیدا کنید.