حشراتی که از جنس گیاه هستندهنرمند اهل مونترآل «راکو اینوئه» با الهام از هنر سنتی ژاپنی چیدمان گل و بااستفاده از مواد طبیعی باغش حشره خلق می‌کند.