حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!


وبسایت فرارو: مردم ژاپن با رفتن در آب یخ به استقبال سال نو رفتند. حمام آب یخ از آداب و رسوم دیرینه‌ای است که مردم ژاپن علیرغم مدرن شدن به آن اعتقاد دارند و همزمان با سال نو آن را انجام می‌دهند.

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

شرکت کنندگان در این مراسم مطابق با سنت دیرینه خود معتقدند که این آب تنی روح آن‌ها را صیقل داده و از بدی‌ها پاک خواهد کرد. شرکت کنندگان در این مراسم برای شیرجه در استخر‌های آب یخ و غوطه ور شدن در آن، تنها تکه لباس‌های نازک و کوچک، شبیه به لباس زیر به تن دارند و مابقی بدن آن‌ها برهنه است. هنگام آب تنی افراد جمله «سال نو مبارک» را به زبان می‌آورند.

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!

 

حمام دسته‌جمعی به مناسبت سال نو!