خطرناک‌ترین فرودگاه‌های دنیا از نظر نشست و برخاست هواییبسیاری از افراد از سوار شدن هواپیما و پرواز با آن می ترسند، فرودگاه هایی در دنیا وجود دارند که حتی نترس ترین افراد نیز جرات سفر در آن را ندارند. در اینجا تعدادی از این فرودگاه هارو به شما معرفی می کنیم.