خلاقیت هایی که رنگ و بوی آینده را می دهد!


دیبا: همین حالا هم تکنولوژی‌های فوق العاده‌ای وارد زندگی ما شده اند. مثلا آیا می‌دانستید اتوبوس‌های دوبلین و سنگاپور، پورت یو‌اس‌بی دارند و مسافران می‌توانند دستگاه‌های خود را شارژ کنند؟ افراد خلاق و البته تنبل ثابت کرده اند که می‌توانیم آینده راحت‌تری خلق کنیم. بنابراین با کمک علم و خلاقیت آینده از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر می‌شود.

حتی اگر در خانه کار می‌کنید، می‌توانید دوچرخه سواری صبحگاهی خود را انجام دهید

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

چه کسی گفته در اتوبوس نمی‌شود راحت خوابید؟

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

این ربات در واقع کارمند هتل پالو آلتو است

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

اگر بچه داشته باشید، مجبورید خلاق باشید

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

یک وسیله فوق العاده برای تماشای فیلم و فوتبال

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

ترفند‌های تقلب دانش آموزان آینده

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

سگ روبوکاپ

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

سادگی کلید تکنولوژی‌های آینده است

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

باید این ایده را ثبت کنند

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

مسافری از آینده

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

صندلی اتوبوس در دوبلین

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم

نمی‌توانستید این را در سال ۲۰۱۸ اختراع کنید

 

افرادی که در ۳۱۰۰ زندگی می‌کنند، در حالیکه ما در ۲۰۱۸ گیر کرده ایم