دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد


دیبا: نقل مشهور از فرانکلین روزولت می‌گوید: «شجاعت فقدان ترس نیست، بلکه تشخیص این است که چیز دیگری مهم‌تر از ترس است.» بنابراین می‌توان گفت گاهی اوقات شجاعت بی توجهی به اتفاقات در حال وقوع است. ما افراد شجاع زیر را تحسین می‌کنیم که به نظر می‌رسد به هیچ چیز اهمیت نمی‌دهند، هرچقدر هم ترسناک باشد.

سیل؟ کدام سیل؟

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

شما راحت باش

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

زامبی‌ها کم آوردند

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

«عزیزم! صدای چی بود؟»

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

یادم رفته بود شامپو بخرم

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

گرم‌ترین جا را پیدا کردم

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

عکاسی عروسی در استرالیا

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

الهه پارک کردن

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

تانک در روسیه عادی است

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

هیچ چیز مهمتر از بازی نیست

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد

پارکینگ ویژه

 

دنیا را آب ببرد، این‌ها را خواب می‌برد