دنیا را از این پنجره‌ها ببینید


دیبا: عکاس پرتغالی «آندره ویسنت» در مجموعه عکس «پنجره‌های جهان» نگاه جذابی به معماری و طراحی پنجره‌ها در بخش‌های مختلف جهان انداخته است. او در حال مستند کردن این عناصر ساختاری متوجه شد که نه تنها ساختمان‌ها بلکه شهر‌ها هم هویت متمایز و زیباشناسی خودشان را دارند و این تمایز به بهترین شکل در پنجره‌های متنوع شهر مشهود است. آندره با کولاژ کردن عکس‌های مناطق خاص به شکل یک عکس واحد، سبک و روند طراحی غالب بر منطقه را نشان داده، در حالی که بر تفاوت‌های ظریفی که پنجره‌های شهر را از هم جدا می‌کند هم تاکید دارد. در این جا مجموعه‌ای از عکس‌های او را می‌بینید.

پنجره‌های پورتو، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های بارسلونا، اسپانیا

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های پوکت، تایلند

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های لندن، انگلستان

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های پاریس، فرانسه

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های بورانو، ایتالیا

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های ونیز، ایتالیا

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های آمستردام، هلند

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های پونتا دلگادا (Ponta Delgada)، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های پرایا دا ویتوریا (Praia da Vitória)، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های کاستا نووا (Costa Nova)، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های فارو، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های لیسبون، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های مونسانتو (Monsanto)، پرتغال

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید

پنجره‌های بخارست، رومانی

 

دنیا را از این پنجره‌ها ببینید