دنیا قبلا خیلی عجیب‌تر بود!


دیبا: همیشه می‌شنویم که دنیا جای عجیب و غریبی است که معمولا به رفتار‌های عجیب انسان امروز اشاره دارد. اما این عکس‌های تاریخی بشر از قدیم هم کار‌های عجیب و غریب می‌کرده است.

چای خوردن با فیل، ۱۹۳۹

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

خانه سیار، ۱۹۲۶

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

یک زوج مکزیکی، ۱۹۴۰

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

زنانی که شلوار‌های بسیار بزرگ پوشیده اند، ۱۹۳۳

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

ساخت و ساز سد هوور، ۱۹۳۱-۱۹۳۶

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

اسب آبی سیرک، ۱۹۲۴

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

پیرزن ژیمناستیک کار، ۱۹۷۷

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

 

راننده زن ریکشاو موتوری، ۱۹۲۰

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

مردی سوار بر گراز، انگلستان، ۱۹۰۳

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

مسافران قطار صبح زود ژاپن، ۱۹۶۴

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

کودکی در دستگاه اکسیژن، ۱۹۳۰

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

ماهیگیری در شب، هاوایی، ۱۹۴۸

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

مردی که درحال کتاب خواندن در حفره بزرگ، استرالیا، ۱۹۰۰

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

تنیس بازی بدلکاران روی بال هواپیما، ۱۹۲۳

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

نمایش سیرک ۱۹۳۳

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

زاهدی روی تختی از میخ، هند، ۱۹۰۷

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

مسابقات ارابه‌های موتوری، استرالیا، ۱۹۳۶

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

این دستگاه‌ها صدایاب نام دارند و به شنیدن صدای هواپیمای دشمن کمک می‌کردند، ۱۹۱۴

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

حمل و نقل کالسکه نوزاد با اتوبوس در نیوزیلند، ۱۹۵۵

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

پیک نیک در بزرگراه در بحران نفتی، هلند، ۱۹۷۳

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

دوچرخه خانوادگی همراه با چرخ خیاطی، ۱۹۳۹

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده

ساخت ماسک مرگ با کمک سر فردی که تازه فوت کرده

 

عکس‌های تاریخی که ثابت می‌کند قبلا دنیا خیلی عجیب‌تر بوده