دوربین مخفی؛ حرکت اجسام توسط ارواح
اگر حرکت اجسام توسط ارواح واقعی بود، چگونه واکنش نشان می‌دادید؟ این دوربین مخفی و واکنش نامیدکننده مردم را از دست ندهید!