دیالوگ‌های ماندگار؛ از ماهورا تا شعله وربعضی وقتا حقیقت به اندازه کافی خوب نیست. بعضی وقتا مردم لایق چیز بیشتری هستن، اینکه امیدشون ثمره بخش باشه.