دیرین دیرین؛ مثال مرگبار!
قسمت جدید مجموعه دیرین دیرین به گویندگی محمدرضا علیمردانی این بار به شوخی با موضوع اعتیاد، مشخصا مثال(با یک بار مصرف معتاد نمی شوم) می پردازد.