دیوان عدالت اداری چیست

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع قضایی تعیین شده جهت طرح شکایت و دعاوی مربوط به نهاد های دولتی و عمومی است. آیا شما به وکیل دیوان عدالت اداری نیاز دارید؟ آیا می دانید وکیل دیوان عدالت اداری باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ آیا مراتب حقوقی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را می دانید؟ آیا می دانید مراحل حقوقی طرح دعوی در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت اداری طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه کشوری چیست؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد نحوه پیگیری دعاوی مطروح در دیوان عدالت اداری اطلاعاتی دارید؟ وکیل متخصص شهرداری کیست و چه ویژگیهایی دارد؟ برای شکایت از شهرداری به کجا مراجعه کنیم؟ در این نوشتار که به همت مشاورین موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان (گروه وکلای مهر)، با مشاوره دکتر مهری، وکیل پایه یک دادگستری، تنظیم شده است سعی بر ان شده است که شرایط لازم جهت اقدام برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و یافتن وکیل دیوان عدالت اداری به اختصار مورد بررسی قرار بگیرد.

دیوان عدالت اداری

همان طور که می دانید، ممکن است حقوق افراد به هر دلیلی به صورت عمدی یا غیر عمدی، خواسته و یا نا خواسته، توسط نهاد های دولتی و عمومی پایمال گردد. امری که امروزه در بسیاری از نهادها شاهد ان هستیم. به همین منظور می‌بایست نهادی جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در خصوص نهادهای دولتی و عمومی نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌ها و احقاق حقوق ان ها وجود داشته باشد. بنابراین ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس گردید که حدود اختيارات و نحوه‌ی عمل اين ديوان، توسط قانون تعیین می‌شود.

وظایف دیوان عدالت اداری مطابق انچه که در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است، راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست ‌ها و درخواست های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه ان دفتر که از طریق نما بر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌ اند و همچنین انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به ان دفتر می‌باشد.

در چه مواردی می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد؟

بنابر انچه که در قانون دیوان عدالت اداری مطرح شده است، امکان رجوع به دیوان عدالت اداری در موارد زیر بلامانع است:

  1. در مواردی که نسبت به تصمیمات یک نهاد دولتی یا عمومی شکایتی وجود دارد. مانند شکایت در خصوص تصمیمات یک وزارتخانه یا شهرداری یا سازمان تأمین اجتماعی. این تصمیمات می‌توانند به ‌صورت آیین‌ نامه یا بخشنامه یا هر شکل دیگری باشند. مطابق قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی مجدد به این تصمیمات در صورتی که با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. (رسیدگی در هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
  2. شکایت در خصوص اقدامات یا تصمیمات ماموران یا کارمندان نهاد های دولتی در دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید. (رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری)
  3. در صورت درخواست تجدید نظر و رسیدگی مجدد نسبت به آراء صادره از مراجع شبه قضایی مانند كميسيون‌های مالياتی، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ‌ها، کمیسیون ماده 77 شهرداری، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری و غیره. به عنوان مثال شکایت از میزان مالیات تعیین شده توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی که امکان رسیدگی به شکایات مردم در خصوص این مراجع توسط دیوان عدالت اداری فراهم شده است. (رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری)