روش جالب پیرمرد ایتالیایی برای زنده نگه داشتن یاد همسرش


وبسایت تابناک باتو: «جوزپه گیوردانو» پیرمرد ایتالیایی 75 ساله، هر روز هنگام غروب خورشید با تصویری از همسرش «ایدا» به سوی ساحلی در ایتالیا می رود تا به رسم نخستین روزهای ازدواجش، دقایق پایانی روز را در آنجا سپری کند.

روش جالب پیرمرد ایتالیایی برای زنده نگه داشتن یاد همسرش

رفتارهای جوزپه باعث کنجکاوی «جورجیا موفیا» صاحب مغازه ی پیتزا فروشی شد. او هر روز پیرمرد را همراه با عکس همسرش در کنار ساحل می دید. ایدا هفت سال است که از دنیا رفته اما مرگ او باعث نشده تا همسرش او را فراموش کند، تا جایی که او هر غروب با عکس همسرش به عنوان نمادی از عشق ابدی راهی ساحل می شود.

روش جالب پیرمرد ایتالیایی برای زنده نگه داشتن یاد همسرش

موفیا می گوید: جوزپه بدون عکس همسرش هیچ جا نمی رود و آن را همیشه کنار خود دارد، انگار که گرانترین دارایی او باشد.

او می گوید، وقتی جوزپه را دیدم مطمئن شدم که باید یک عشق عمیق در میان باشد، به نظرم مردانی مانند او دیگر وجود ندارند و من احساسات او را درک می کنم زیرا من هم عزیزانی را از دست داده ام و از این روی می دانم بر او چه می گذرد.

روش جالب پیرمرد ایتالیایی برای زنده نگه داشتن یاد همسرش

او در ادامه جوزپه را مردی شجاع توصیف می کند زیرا به نظر او آدم های کمی هستند که شجاعت ابراز عشق را داشته باشند و از بیان آن نترسند.

روش جالب پیرمرد ایتالیایی برای زنده نگه داشتن یاد همسرش