زمانی که واقعیت بسیار دیدنی‌تر از فتوشاپ است


دیبا: اولین عکس رنگی توسط جیمز ماکسول در سال ۱۸۶۱ گرفته شد. از آن زمان چیز‌های زیادی تغییر کرده است. ما امروزه تکنولوژی بهتر، تجهیزات عکاسی و البته فتوشاپ داریم. اما بعضی مکان‌ها و لحظات روی زمین هنوز بسیار زیباتر و عجیب‌تر از آثار بهترین استادان عکاسی هستند. به تصاویر واقعی زیر نگاه کنید که ثابت می‌کنند دنیای ما به هیچ فیلتر یا دستکاری نیاز ندارد تا تاثیرگذار باشد.

«کپی، پیست» یا دریانوردان ژاپنی؟

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

امیدواریم حال عکاس خوب باشه

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

صاعقه آتشفشانی

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

حال کمال گرای درونتون چطوره؟

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

فلامینگوی بزرگی که از فلامینگو‌های مهاجر تشکیل شده

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

این نما با رنگ آمیزی واقعی ساخته شده

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

تقارن

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

همیشه ببینید چه چیزی زیر آب پنهان شده

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

آینه آسمان

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

دو نیویورک سیتی مختلف

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

هیولای جنگل

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

مثل این که آسمان هم از داوری عصبانی شده

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

زمستان

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

تیم نجات بالای آتشفشان بعد از فوران

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است

تابستان در مقابل پاییز

 

زمانی که واقعیت بسیار دیدنی تر از فتوشاپ است