ساخت استخر با بامبو!
فرهنگ مردمان شرق آسیا بسیار جالب و متفاوت است. در ویدئو زیر آنها با استفاده از گیاه بامبو یک استخر زیبا و کوچک می سازند.